Huvikool Keeltekoda

Cambridge’i ettevalmistuskeskuse kodukord

 • Tunni ajal räägivad kõik õpilased ja nende saatjad või vanemad ainult inglise keeles.
 • Kõik huvikoolis olevad õpilased, vanemad ja õpetajad on üksteise suhtes viisakad ja sõbralikud.
 • Lapsevanemad on oma lapse tundi külastama alati oodatud, aga palume oma tulekust vähemalt 2 tundi varem kirjalikult õpetajatele ette teatada.
 • Lapsevanemad on tunni ajal klassiruumis viibides oma lapsele abiks ja toeks. Lapsevanemal pole lubatud tunni ajal telefoni kasutada.
 • Ilma kõigi grupis õppivate laste vanemate kirjaliku loata pole lubatud huvikoolis lapsi pildistada või filmida.
 • Õpilane on kohustatud tundi tulema kokkulepitud ajal. Palume arvestada, et hilinemine segab terve grupi tööd ning kõigil on õigus saada meie koolist parimat keeleõpet.
 • Vanemad teavitavad puudumisest õpetajat kirjalikult, sest tunde planeerides arvestame iga õpilasega.
 • Õed, vennad ja sõbrad, kes pole kursusele registreeritud, ootavad ooteruumis või mängutoas.
 • Vanemad garanteerivad, et ooteruumis või mängutoas ootav laps käituks viisakalt ja vaikselt.
 • Huvikool ei vastusta laste õigeaegselt huviringidesse jõudmise ning huviringides osalemise eest. Mõlema eest vastutab lapsevanem. Huvikool ei saa last sundida tunnis osalema, meie saame last ainult motiveerida ja julgustada.
 • Huvikool ei vastuta kaotatud asjade eest. Koolimajja jäetud asjad toimetatakse õpetajate tuppa ning asjadele saab järele tulla Huvikooli lahtioleku ajal, kuid palume aja eelnevalt kokku leppida.
 • Huvikool ei vastuta laste eest väljaspool tunni aega. Palume lapse kokkulepitud ajal tundi tuua ja talle ka kokkulepitud ajal järele tulla.
 • Haiget last ei ole lubatud huvikooli saata. Haige laps jääb koju ning osaleb tunnis Zoomi vahendusel, kuid vanemal on kohustus puudumisest vähemalt 4 tundi ette teatada, et õpetaja jõuaks vanemale tunni lingi saata. Kui laps haigestub koolis, siis õpetaja helistab vanematele ja haige laps saadetakse koju.
 • Võõraste huvikooli sisenemine on lubatud vaid erikokkuleppel.
 • Tunni ajal õpilased üldjuhul oma mobiiltelefone ei kasuta ning hoiavad neid kas oma kotis või klassis, õpetaja poolt pakutavas ,,telefonide hotellis.” Kui õppetöös läheb telefone vaja, siis õpetaja annab sellest märku.
 • Kõik koolis käitumist ja olemist puudutavad kokkulepped kehtivad kogu huvikoolis veedetud jooksul.
 • Koolimajas kõnnitakse rahuliku sammuga. Joosta võib õues.
 • Tahvlitele ega interaktiivsele ekraanile ei ole lubatud ilma õpetaja loata joonistada ega kirjutada.
 • Mängimise lõppedes on lapsed või nende vanemad kohustatud kokku panema kasutatud mängud ja mänguasjad. Palun arvestage selleks kuluva ajaga, kui lastele järgi tulete.
 •  Tegijal juhtub — aeg-ajalt võib lastel mänguhoos üht-teist katki minna. Lepime kokku, et kooli või teiste õpilaste vara rikkunud lapse vanem asendab rikutud vara omal kulul.

Igaüks saab anda oma panuse, et meie koolis oleks tore õppida.

Aitäh, et järgite meie kooli kodukorda! Oleme teile südamest tänulikud.