Õppemaksu soodustused ja õppemaksust vabastamise kord

Pere teine laps õpib Huvikoolis Keeltekoda 5% ning kolmas ja neljas laps 10% soodsama kursuse hinnaga. Soodustus arvestatatske tavahinnast, mitte soodushinnaga registreerimise perioodil kehtivast hinnast. Õppemaksust vabastamise saamiseks tuleb hiljemalt 4.septembriks juhatajale esitada dokumendid, mis tõendavad, et perekonna kuu netosissetulek on alla toimetulekupiiri. Soodustust ja õppemaksust vabastamist on Huvikoolil Keeltekoda võimalik kaaluda vaid siis, kui laps on vähemalt 7-aastane, laps on Tartu linna sisse kirjutatud, koolil on olemas vaba õppekoht õpilasele sobiva tasemega õpperühmas ning koolil on võimalik soodustust pakkuda. Peale 4.septembrit esitatud avaldusi vastu ei võeta. Õppetasu maksmisest vabastamisel ja soodustuse määramisel eelistatakse õpilast, kes suhtub õppetöösse kohusetundlikult ning kes käib regulaarselt (85%) tundides kohal. Huviõppes õppivaid õpilasi pole võimalik õppemaksust vabastada (vaata meie kooli õppetöö astmeid AVALEHELT).